Grupo Capoeira Brasil

Kurucu Mestreler. Soldan Sağa: Mestre Paulão Ceara, Mestre Boneco ve Mestre Paulinho Sabiá

Kurucu Mestreler. Soldan Sağa: Mestre Paulão Ceara, Mestre Boneco ve Mestre Paulinho Sabiá

Capoeira Brasil, capoeira mestrelerinden Boneco, Paulão Ceará and Paulinho Sabiá tarafından 14 Ocak 1989 tarihinde Rio de Janeiro’da kurulmuştur. Günümüzde uluslar arası kültürel bir organizasyon olan Capoeira Brasil 40’ı aşkın ülkede okulu bulunan dünya üzerinde tanınmış en büyük Capoeira gruplarından biridir.

Capoeira Brasil’in kökeni dünyaca ünlü bir kültürel organizasyon olan Senzala’nın mestresi Mestre Camisa’nın yenilikçi rehberliği altında pratik yapan ve eğitim alan üç kurucu capoeiristaya dayanır. Senzala’dan, önce mezun olan ve ardından eğitmen ünvanı kazanan Boneco, Paulinho Sabia ve Paulão, tıpkı efsanevi mestreler Bimba, Pastinha, Eziquiel, Leopoldina, João Pequeno, João Grande, ve Itapoan gibi kendi belirgin Capoeira stillerini geliştirdiler.

Mestres

Yıllar süren pratikleri, öğrenimleri, seyahatleri ve Capoeira topluluğunda inşa ettikleri itibarları sonucunda, 1989 yılında Boneco, Paulinho Sabia ve Paulão çalışmalarını kendi mestrelerinden bağımsız devam ettirmeye karar verdiler ve Capoeira Brasil’i kurdular. Grubun açılışı Brezilya’nın temsilcisi sayılabilecek çok saygıdeğer mestreler: Itapoan, João Grande, João Pequeno, Eziquiel, Suassuna, Mão Branca, Peixinho, Gato ve diğerleri tarafından da desteklendi.

Geçen üç yılın ardından grup dünya çapında eğitmenler ile inanılmaz bir büyüme gösterdi. Capoeira Brasil kendini uluslar arası ve yerel olarak, Capoeira’nın zengin kültürünü ve geleneğini koruyarak paylaşmaya adadı. Bu organizasyon hem sanatın bütünlüğünü korumaya çabalıyor hem de gelişimini ve büyümesini devam ettirmesi için onu destekliyor. Dövüş sanatının enlerinden olan Capoeira’da; sanatının kökleri ve aldığın eğitim tarafından sınanırsın. Capoeira’nın gelişimini kutlarken gelenekleri ve tarihi onurlandırmak esastır. Capoeira Brasil’in kalbinde yatan görev de budur.

Stilimiz

Capoeira Brasil, Capoeira Contemporânea (Çağdaş Capoeira) olarak bilinen capoeira stilini uygular. Bu farklı ve dinamik stil, hem efsanevi mestrelerden Mestre Bimba’nın geliştirdiği hareket ve yöntembiliminden hem de Capoeira Angola’nın geleneksel öğretilerinden türetilmiştir. Bu sanatın devam eden evriminin bir yansımasıdır ve dünyada yaygın uygulanan bir stildir.